Juffen en meesters
Katrien Van Hauwermeiren Nijntjesklas 1KA
Jill Waily Babarklas 1KB
Heidi Huyck Nellie en Cezarklas 1KC
Kristien De Ridder botenklas 2KA
Silke Van de Putte botenklas 2KA
Anneleen De Cock clowntjesklas 3KB
llse Van Der Elst hartjesklas 3KA
Martine Schockaert kinderverzorgster
Helga De Brucker 1e leerjaar A
Judith Zaman 1e leerjaar A & 5e leerjaar A
Liesbeth Van Landuyt 1e leerjaar B
Leen Van Dorpe 2e leerjaar A
Stefanie van Oudenhove 2e leerjaar B
Rita Gielens 3e leerjaar A
Angelique Bekaert 3e leerjaar B
Sam De Troyer 4e leerjaar A
Eve Vinck 4e leerjaar B
Judith Zaman 5e leerjaar
Els Van Caeckenberghe 6e leerjaar A
Sam Loeman bewegingsopvoeding
Privacy

Omwille van privacy zetten we geen adres-, telefoon- of mailgegevens online. Bij de start van het schooljaar ontvang je de nodige contactinfo van de juf of meester. Mocht je die gegevens kwijt geraakt zijn, geen nood. Spreek gewoon de juf of meester aan of geef ons een seintje!

Ondersteuners
Fatima Bouderqua onderhoud
Cindy Vermoessen onderhoud
Brigitte De Bruyne opvang
Dorien De Brouwer opvang
Geertrui Verspeet administratie
Michèle Ongena administratie
Hendrik Heirman ICT-coördinator
Sam Loeman preventieadviseur
Stephanie Meert zorgcoördinator
Judith Zaman zorgjuf lager
Chris De Deyn zorgjuf lager
Patrick Coppens directeur
Schoolbestuur

VZW Vrije Gesubsidieerde Basisschool “De Vlieger”
Hofstade-Dorp 44
9308 Hofstade
[m] schoolbestuur@vbsdevlieger.be

Luc Moens voorzitter
Alfons De Smedt bestuurslid
André Meert bestuurslid
Beatrijs Veldeman bestuurslid
Chris De Brucker bestuurslid
Guido Bruyland bestuurslid
Inge De Bruyn bestuurslid
Lode Sergeant bestuurslid
Kristof Uvein bestuurslid
Ouderraad

Wie zijn we?
Onze ouderraad bestaat uit een groep geëngageerde ouders die zich structureel inzetten voor de school. De raad is democratisch samengesteld uit alle ouders van de kinderen op school. Een ouderraad heeft rechten en plichten en vormt een officieel onderdeel van de school.

Wat doen we?
Enerzijds verwoorden we zorgen en suggesties van ouders naar het schoolteam, adviseren we de schoolraad en zorgen we ervoor dat ouders informatie krijgen over het schoolgebeuren.
Anderzijds organiseert de ouderraad jaarlijks tal van activiteiten zoals een eetfestijn, Halloweentocht, fuif, rommelmarkt, pedagogische infoavond, enz. en helpt ze met de praktische organisatie van het schoolfeest, de komst van de Sint, Paashaas, het Tutti-Fruttiproject, … Via de opbrengst van deze activiteiten doet de ouderraad een duit in het zakje bij onder andere schoolreizen, zee-, cultuur- en boerderijklassen en aanpassingen aan de schoolinfrastructuur (bvb. een nieuw afdak voor de speelplaats, inrichting van de nieuwe eetzaal, enz.).

Op de hoogte blijven van de werking van de ouderraad?
Word lid van de Facebookgroep!

Wil je een boodschap doorgeven aan de ouderraad?
Contacteer dan de voorzitter van onze ouderraad.

Wil je actief deel uitmaken van onze ouderraad?
Kom dan vrijblijvend eens langs op een van onze vergaderingen. We kunnen je mening en hulp zeker en vast gebruiken! De vergaderdata van de ouderraad worden via mail aangekondigd.